Plaatsing van de SureMark markers

  • Zorg ervoor dat het oppervlak van de prothese droog is voordat u de stickermarkers aanbrengt.
  • Gebruik een goed passende, hard gevoerde prothese met GEEN zachte voering; uw chirurgische geleider zal slechts zo goed passen als de prothese zonder zachte voering doet!
  • Plaats minstens 6 markers (niet meer dan 8) op verschillende vlakken, verdeeld over het buccale en palatale/linguale vlak, en zorg ervoor dat ze elkaar niet overlappen. Bijvoorbeeld: als u een marker plaatst op het buccale vlak van #2, plaats dan uw volgende marker op de palatale zijde van gebied #4/5, plaats dan de volgende marker op het aangezicht van gebied #8-9 enzovoort. Plaats de markers niet op het intaglio oppervlak van de prothese.
  • Plaats de metalen BB net boven de gingivarand van de gebitsprothese. Plaats geen stiften op het palatale gebied.
  • Onthoud dat u twee scans zult maken: Een scan van de gemarkeerde prothese zelf op een niet radiopaak oppervlak zoals verpakkingsschuim, en een andere van de patiënt die de gemarkeerde prothese draagt. Verwijder de markeringen niet tussen de scans.

Voor meer informatie over het protocol voor tweevoudige scans, zie onze rubriek Scanningprotocol.

 

019017015

020024

Klaar om te beginnen?

ATTENTIE

Niet alle Implant Concierge-diensten zijn op dit moment voor alle landen beschikbaar.